ChemScene

SKUProduct nameCatalog numberPrice 
010176084454-(4-((3-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ureido)methyl)phenoxy)-N-methylpicolinamide 100mgCS-W020148-100mg880.00€Details
010176141074-(4-(3-(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)phenoxy)-N-methylpicolinamide 100mgCS-Z0001-100mg1250.00€Details
010176141064-(4-(3-(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)phenoxy)-N-methylpicolinamide 25mgCS-Z0001-25mg650.00€Details
010175076644-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)aniline 1gCS-0039094-1g303.00€Details
010175076634-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)aniline 2X250mgCS-0039094-2X250mg304.00€Details
010175076624-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)aniline 5gCS-0039094-5g609.00€Details
010175296104-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)piperidine 100gCS-0051074-100g1020.00€Details
010175296084-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)piperidine 10gCS-0051074-10g315.00€Details
010175296094-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)piperidine 25gCS-0051074-25g435.00€Details
010175296074-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)piperidine 2X5gCS-0051074-2X5g330.00€Details
010176107534-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline 10gCS-W021992-10g931.00€Details
010176107514-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline 1gCS-W021992-1g305.00€Details
010176107524-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline 5gCS-W021992-5g615.00€Details
010174962934-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)benzoic acid 1gCS-0035462-1g333.00€Details
010174962914-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)benzoic acid 2X100mgCS-0035462-2X100mg260.00€Details
010174962924-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)benzoic acid 2X250mgCS-0035462-2X250mg334.00€Details
010174962944-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)benzoic acid 5gCS-0035462-5g700.00€Details
010175815514-(4-Acetamido-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide 5mgCS-M2816-5mg1650.00€Details
010174911364-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide 10gCS-0006964-10g308.00€Details
010174911374-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide 25gCS-0006964-25g468.00€Details
010174911354-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide 2X5gCS-0006964-2X5g340.00€Details
010175768534-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide 100gCS-D1788-100g303.00€Details
010175768524-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide 3X25gCS-D1788-3X25g294.00€Details
010175688934-(4-Aminophenoxy)pyridine 1gCS-B0030-1g409.00€Details
010175688924-(4-Aminophenoxy)pyridine 2X100mgCS-B0030-2X100mg346.00€Details
010175705404-(4-Bromo-3-(hydroxymethyl)phenoxy)benzonitrile 2X1gCS-B0833-2X1g270.00€Details
010175551834-(4-Bromophenoxy)benzonitrile 1gCS-0060257-1g437.00€Details
010175551824-(4-Bromophenoxy)benzonitrile 250mgCS-0060257-250mg294.00€Details
010175551814-(4-Bromophenoxy)benzonitrile 2X100mgCS-0060257-2X100mg322.00€Details
010175538054-(4-Bromophenoxy)butanoic acid 1gCS-0059799-1g371.00€Details
010175538044-(4-Bromophenoxy)butanoic acid 250mgCS-0059799-250mg261.00€Details
010175538034-(4-Bromophenoxy)butanoic acid 2X100mgCS-0059799-2X100mg284.00€Details
010175125264-(4-Chlorophenoxy)-3,5-difluoroaniline 100mgCS-0044474-100mg288.00€Details
010175125284-(4-Chlorophenoxy)-3,5-difluoroaniline 1gCS-0044474-1g610.00€Details
010175125274-(4-Chlorophenoxy)-3,5-difluoroaniline 250mgCS-0044474-250mg380.00€Details
010175115624-(4-Chlorophenoxy)-3,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 100mgCS-0043236-100mg445.00€Details
010175115644-(4-Chlorophenoxy)-3,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 1gCS-0043236-1g1285.00€Details
010175115634-(4-Chlorophenoxy)-3,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 250mgCS-0043236-250mg641.00€Details
010175063894-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde 2X1gCS-0038685-2X1g342.00€Details
010175063904-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde 5gCS-0038685-5g443.00€Details
010175130744-(4-Fluorophenoxy)benzoic acid 100gCS-0045357-100g659.00€Details
010175130734-(4-Fluorophenoxy)benzoic acid 25gCS-0045357-25g316.00€Details
010175130724-(4-Fluorophenoxy)benzoic acid 2X10gCS-0045357-2X10g314.00€Details
010175130714-(4-Fluorophenoxy)benzoic acid 2X5gCS-0045357-2X5g250.00€Details
010175745294-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)butanoic acid 5gCS-D0567-5g291.00€Details
010175551854-(4-Formylphenoxy)benzonitrile 1gCS-0060258-1g297.00€Details
010175551844-(4-Formylphenoxy)benzonitrile 2X250mgCS-0060258-2X250mg298.00€Details
010174988794-(4-Nitrophenoxy)butanoic acid 1gCS-0036281-1g272.00€Details
010174988814-(4-Nitrophenoxy)butanoic acid 25gCS-0036281-25g1128.00€Details
010174988784-(4-Nitrophenoxy)butanoic acid 2X250mgCS-0036281-2X250mg272.00€Details
010174988804-(4-Nitrophenoxy)butanoic acid 5gCS-0036281-5g517.00€Details
010175804214-(tert-butyl)-N-(6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2'-bipyrimidin]-4-yl)benzenesulfonamide 1gCS-M2104-1g500.00€Details
010175540934-Acetyl-2-(2,4-dimethylphenoxy) pyridine 1gCS-0059895-1g401.00€Details
010175540924-Acetyl-2-(2,4-dimethylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059895-250mg276.00€Details
010175540914-Acetyl-2-(2,4-dimethylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059895-2X100mg302.00€Details
010175540964-Acetyl-2-(2,5-dimethylphenoxy) pyridine 1gCS-0059896-1g401.00€Details
010175540954-Acetyl-2-(2,5-dimethylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059896-250mg276.00€Details
010175540944-Acetyl-2-(2,5-dimethylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059896-2X100mg302.00€Details
010175541024-Acetyl-2-(2,6-dimethylphenoxy) pyridine 1gCS-0059898-1g419.00€Details
010175541014-Acetyl-2-(2,6-dimethylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059898-250mg255.00€Details
010175541004-Acetyl-2-(2,6-dimethylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059898-2X100mg284.00€Details
010175540994-Acetyl-2-(2-tert-butyl-5-methylphenoxy) pyridine 1gCS-0059897-1g401.00€Details
010175540984-Acetyl-2-(2-tert-butyl-5-methylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059897-250mg276.00€Details
010175540974-Acetyl-2-(2-tert-butyl-5-methylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059897-2X100mg302.00€Details
010175540904-Acetyl-2-(3,4-dimethylphenoxy) pyridine 1gCS-0059894-1g401.00€Details
010175541054-Acetyl-2-(3,4-dimethylphenoxy) pyridine 1gCS-0059899-1g401.00€Details
010175540894-Acetyl-2-(3,4-dimethylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059894-250mg276.00€Details
010175541044-Acetyl-2-(3,4-dimethylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059899-250mg276.00€Details
010175540884-Acetyl-2-(3,4-dimethylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059894-2X100mg302.00€Details
010175541034-Acetyl-2-(3,4-dimethylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059899-2X100mg302.00€Details
010175541084-Acetyl-2-(3,5-dimethylphenoxy) pyridine 1gCS-0059900-1g401.00€Details
010175541074-Acetyl-2-(3,5-dimethylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059900-250mg276.00€Details
010175541064-Acetyl-2-(3,5-dimethylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059900-2X100mg302.00€Details
010175541114-Acetyl-2-(4-acetylphenoxy) pyridine 1gCS-0059901-1g419.00€Details
010175541104-Acetyl-2-(4-acetylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059901-250mg255.00€Details
010175541094-Acetyl-2-(4-acetylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059901-2X100mg284.00€Details
010175541174-Acetyl-2-(4-aminophenoxy) pyridine 1gCS-0059903-1g419.00€Details
010175541164-Acetyl-2-(4-aminophenoxy) pyridine 250mgCS-0059903-250mg255.00€Details
010175541154-Acetyl-2-(4-aminophenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059903-2X100mg284.00€Details
010175541144-Acetyl-2-(4-tert-pentylphenoxy) pyridine 1gCS-0059902-1g401.00€Details
010175541134-Acetyl-2-(4-tert-pentylphenoxy) pyridine 250mgCS-0059902-250mg276.00€Details
010175541124-Acetyl-2-(4-tert-pentylphenoxy) pyridine 2X100mgCS-0059902-2X100mg302.00€Details
010175803064-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline 100mgCS-M2034-100mg357.00€Details
010175803074-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline 250mgCS-M2034-250mg564.00€Details
010176050544-hydroxy-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline 1-oxide 100mgCS-W018384-100mg275.00€Details
010176050554-hydroxy-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline 1-oxide 1gCS-W018384-1g609.00€Details
010176050564-hydroxy-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline 1-oxide 5gCS-W018384-5g1473.00€Details
010174995144-Methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid 1gCS-0036485-1g347.00€Details
010174995124-Methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid 2X100mgCS-0036485-2X100mg268.00€Details
010174995134-Methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid 2X250mgCS-0036485-2X250mg348.00€Details
010174995154-Methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid 5gCS-0036485-5g740.00€Details
010175000604-Methyl-6-phenoxypyridin-3-amine 100mgCS-0036659-100mg334.00€Details
010175000624-Methyl-6-phenoxypyridin-3-amine 1gCS-0036659-1g762.00€Details
010175000614-Methyl-6-phenoxypyridin-3-amine 250mgCS-0036659-250mg456.00€Details
010174976194-Oxo-5H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]quinoxaline-2-carboxylic acid 100mgCS-0035895-100mg590.00€Details
010174976214-Oxo-5H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]quinoxaline-2-carboxylic acid 1gCS-0035895-1g1618.00€Details
010174976204-Oxo-5H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]quinoxaline-2-carboxylic acid 250mgCS-0035895-250mg884.00€Details
010175863034-Phenoxybenzaldehyde 100gCS-W001949-100g703.00€Details
010175863024-Phenoxybenzaldehyde 25gCS-W001949-25g301.00€Details
010175863014-Phenoxybenzaldehyde 2X10gCS-W001949-2X10g328.00€Details